نوشته شده توسط : بهمن سلطانی
تاریخ انتشار : جمعه 4 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : بهمن سلطانی

 

 

 

 :: بازدید از این مطلب : 8806
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : بهمن سلطانی

 

 

 

 

 :: بازدید از این مطلب : 9730
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 3 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : بهمن سلطانی

حیوان  بیچاره  :

 

خدا  قوت  مادر  :

 

وای  بچه  را  برد  !

 

آیفون  در  بند  !

 

خطر  در  کمین  است  !

 :: بازدید از این مطلب : 8917
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : بهمن سلطانی

  درختی  زیبا  :

برکه ی  گیسر  :

 رستوران  صخره  :

 ایتالیا  -  سانتا ماریا  :

بوتان  -  تاکتشانگ  :

 

 :: بازدید از این مطلب : 9016
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : بهمن سلطانی

تقدیم  به  زنده یاد  پدرم  -  غلامعلی  سلطانی  راد

وفات  1365  :

 زنده  یاد  ملوک  سیفی  -  نامادری  مهربانم

وفات  در  سال  1344 :: بازدید از این مطلب : 8470
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مهر 1396 | نظرات ()